Night at the Museum: Secret of the Tomb

Night at the Museum: Secret of the Tomb

Night at the Museum: Secret of the Tomb

Nội dung phim Night at the Museum: Secret of the Tomb

Larry kéo dài toàn cầu, đoàn kết các nhân vật yêu thích và mới trong khi bắt đầu một nhiệm vụ sử thi để cứu ma thuật trước khi nó biến mất mãi mãi.