Những thiên tài phẫu thuật

Những thiên tài phẫu thuật

The Surgeon's Cut

Nội dung phim Những thiên tài phẫu thuật

Họ là triết gia, người kể chuyện và là tiên phong trong lĩnh vực của mình. Bốn bác sĩ phẫu thuật nói về cuộc sống và công việc trong bộ phim tài liệu truyền cảm hứng này.