Những ngôi sao trẻ châu Phi (Phần 2)

Những ngôi sao trẻ châu Phi (Phần 2)

Young, Famous & African (Season 2)

Nội dung phim Những ngôi sao trẻ châu Phi (Phần 2)

Nhóm trở lại và vẫn chẳng ngại ai, song những ngôi sao này không phải là những người duy nhất khuấy động thị phi. Bạn mới sẽ nhập hội cùng bạn cũ trong mùa đầy "thính" vui vẻ này.