Những lần tỉnh giấc

Những lần tỉnh giấc

Awakenings

Nội dung phim Những lần tỉnh giấc

Sau khi được một nhà thần kinh học cho dùng loại thuốc thử nghiệm, người đàn ông mắc chứng căng trương lực đã hôn mê 30 năm học cách bắt nhịp với cuộc sống trưởng thành.