Những Kẻ Thí Nghiệm

Những Kẻ Thí Nghiệm

The Experiment

Nội dung phim Những Kẻ Thí Nghiệm

20 người đàn ông được chọn để tham gia đóng vai lính canh và tù nhân trong một nghiên cứu tâm lý mà cuối cùng vượt khỏi tầm kiểm soát.