Những cô nàng Gilmore (Phần 5)

Những cô nàng Gilmore (Phần 5)

Gilmore Girls (Season 5)

Nội dung phim Những cô nàng Gilmore (Phần 5)

Sau khi đưa ra một quyết định mà Lorelai không thể chấp nhận, Rory nhập hội với một nhóm bạn mới. Trong khi đó, Lorelai lại tìm thấy hạnh phúc trong một chuyện tình mới.