Những chủ nhân vũ trụ: Khải huyền – Hậu chương trình

Những chủ nhân vũ trụ: Khải huyền – Hậu chương trình

Revelations: The Masters of the Universe: Revelation Aftershow

Nội dung phim Những chủ nhân vũ trụ: Khải huyền – Hậu chương trình

Khám phá hậu trường của “Những chủ nhân vũ trụ: Khải huyền” khi Kevin Smith và những người khác phỏng vấn dàn diễn viên về các vai diễn mang tính biểu tượng của họ.