Những bác sĩ tài hoa

Những bác sĩ tài hoa

Hospital Playlist

Nội dung phim Những bác sĩ tài hoa

Năm bác sĩ – là những người bạn từ thời còn ở trường y – cùng tái hợp ở một bệnh viện với tư cách là đồng nghiệp trong mảng khách hàng VIP.