Nhất Chiêu Bán Thức Sấm Giang Hồ

Nhất Chiêu Bán Thức Sấm Giang Hồ

Half a Loaf of Kung Fu

Nội dung phim Nhất Chiêu Bán Thức Sấm Giang Hồ

Nhất Chiêu Bán Thức Sấm Giang Hồ Kể về một lãng tử trở thành đại hiệp được một lão ăn mày truyền thụ cho bí kíp võ công, anh đã cùng đoàn bảo tiêu tiêu diệt bọn cướp bảo vệ báu vật mà những cao thủ trong giang hồ đều muốn chiếm đoạt.