Nhật Bản cùng Sue Perkins

Nhật Bản cùng Sue Perkins

Japan with Sue Perkins

Nội dung phim Nhật Bản cùng Sue Perkins

Từ vật sumo đến người máy, những truyền thống và đổi mới công nghệ cao ở Nhật Bản đã tạo cảm hứng khám phá văn hóa cho người dẫn Sue Perkins trong loạt phim tài liệu này.