Nhân Cách Cuối Cùng

Nhân Cách Cuối Cùng

The Scribbler

Nội dung phim Nhân Cách Cuối Cùng

Suki là một phụ nữ trẻ đối mặt với căn bệnh tâm thần hủy hoại của mình khi sử dụng "The Siamese Burn", một cỗ máy thử nghiệm được thiết kế để loại bỏ đa nhân cách. Suki càng gần được "chữa khỏi", cô ấy càng bị ám ảnh bởi một ý nghĩ... điều gì sẽ xảy ra nếu danh tính không mong muốn cuối cùng hóa ra lại là cô ấy?