Nhà bếp địa ngục (Phần 20)

Nhà bếp địa ngục (Phần 20)

Hell's Kitchen (Season 20)

Nội dung phim Nhà bếp địa ngục (Phần 20)

Lần này, Gordon chiêu mộ những người trẻ đầy triển vọng. Mười tám thí sinh từ 24 tuổi trở xuống sẽ tập trung ở Las Vegas để cạnh tranh vị trí bếp trưởng.

Trailer phim Nhà bếp địa ngục (Phần 20):

trailers