Người sói tuổi teen (Phần 2)

Người sói tuổi teen (Phần 2)

Teen Wolf (Season 2)

Nội dung phim Người sói tuổi teen (Phần 2)

Mối quan hệ giữa Scott và Alision tiếp tục gặp phải sự phản đối từ bố mẹ Alison, trong khi đó người sói Alpha Derek bắt đầu tìm kiếm thành viên mới cho hội của mình.