Người Hùng Blouse Trắng 2

Người Hùng Blouse Trắng 2

Big White Duel 2

Nội dung phim Người Hùng Blouse Trắng 2

Dù đối chọi nhau trên phương diện tình cảm hay công việc, mục đích chung của các bác sĩ vẫn là cứu người. Đứng trước ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết, họ phải bỏ qua mọi mâu thuẫn, cùng bắt tay viết lên những kỳ tích trong ngành y.