Người Đứng Đầu Joaquín Murrieta

Người Đứng Đầu Joaquín Murrieta

The Head of Joaquín Murrieta

Nội dung phim Người Đứng Đầu Joaquín Murrieta

Lòng tham chiếm lấy California vì cơn sốt vàng. Nó làm cho mọi người khao khát của cải và đất đai. Ở đó, tại biên giới mới được vẽ ra giữa Mexico và Hoa Kỳ, một cuộc chiến vô luật pháp để giành quyền kiểm soát, được thúc đẩy bởi sự tức giận và tư tưởng bài ngoại của cuộc chiến trong quá khứ, được dẫn dắt bởi một nhóm người nhập cư, những người đã hợp lực để tạo ra huyền thoại về Robin Hood Latinh: Joaquin Murrieta.

Trailer phim Người Đứng Đầu Joaquín Murrieta:

trailers