Người Dơi: Gotham của Gaslight

Người Dơi: Gotham của Gaslight

Batman: Gotham By Gaslight

Nội dung phim Người Dơi: Gotham của Gaslight

Batman bắt đầu điều tra về hàng loạt vụ giết người ở Gotham, mà kẻ đứng đằng sau là Jack the Ripper.