Người bí ẩn

Người bí ẩn

Mystery Men

Nội dung phim Người bí ẩn

Đội quân còn lâu mới được coi là siêu anh hùng muốn được tôn trọng bằng cách ra tay hành động khi Captain Amazing quả cảm và hào hoa mất tích.