Ngày Của Chó Rừng

Ngày Của Chó Rừng

The Day of the Jackal

Nội dung phim Ngày Của Chó Rừng

Một sát thủ quốc tế được biết đến với cái tên 'The Jackal' được các tướng lĩnh Pháp bất mãn thuê để giết Tổng thống Charles de Gaulle, với một hiến binh chuyên dụng theo dấu vết của kẻ ám sát.