NẾU / NHƯ

NẾU / NHƯ

WHAT / IF

Nội dung phim NẾU / NHƯ

Liều lĩnh muốn có tiền vốn để khởi nghiệp về công nghệ y tế, một nhà khoa học duy tâm và chồng cô đưa ra một thỏa thuận thái quá với một nhà đầu tư bí ẩn.