Nấu ăn bằng mọi giá

Nấu ăn bằng mọi giá

Cook at all Costs

Nội dung phim Nấu ăn bằng mọi giá

Trong cuộc thi bếp núc này, các đầu bếp tại gia sử dụng nhiều nguyên liệu để tạo ra món ăn gây ấn tượng với ban giám khảo khách mời là người nổi tiếng và giành tiền thưởng.