Mysteria Friends

Mysteria Friends

Manaria Friends

Nội dung phim Mysteria Friends

Học viện Mysteria là một trường học ma thuật danh tiếng dạy ma thuật không phân biệt đối xử cho ba phe (đàn ông, thần thánh, ác quỷ), những người thường giao chiến với nhau. Hai trong số học sinh của học viện là Anne, một công chúa và học sinh danh dự, và Grea , một công chúa được sinh ra từ một con rồng và một con người.