Mùa đông khói lửa: Ukraine chiến đấu vì tự do

Mùa đông khói lửa: Ukraine chiến đấu vì tự do

Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom

Nội dung phim Mùa đông khói lửa: Ukraine chiến đấu vì tự do

Sau hơn 93 ngày ở Ukraine, cuộc biểu tình hoà bình của sinh viên đã dần trở thành một cuộc cách mạng bạo lực và phong trào dân quyền chính thức.