Movie tổng kết OVERLORD - Vua bất tử

Movie tổng kết OVERLORD - Vua bất tử

劇場版総集編 オーバーロード 不死者の王

Nội dung phim Movie tổng kết OVERLORD - Vua bất tử

Với sự kết thúc của dịch vụ VRMMORPG "Yggdrasil", một trong những người chơi, Momonga, đã tự mình đi đến cuối trò chơi, nhưng việc buộc đăng xuất đã không xảy ra ngay cả sau thời gian kết thúc và anh ta tái sinh ở một thế giới khác của trò chơi. .. Chinh phục một thế giới khác với sức mạnh có được trong trò chơi!