Một thời để yêu và một thời để chết

Một thời để yêu và một thời để chết

A Time to Love and a Time to Die

Nội dung phim Một thời để yêu và một thời để chết

Một người lính Đức trong kỳ nghỉ phép yêu một cô gái, sau đó quay trở lại Thế chiến II.