Một Ngày Nghỉ Của Ha Kyung (Chuyến Du Lịch Của Ha Kyung)

Một Ngày Nghỉ Của Ha Kyung (Chuyến Du Lịch Của Ha Kyung)

One Day Off

Nội dung phim Một Ngày Nghỉ Của Ha Kyung (Chuyến Du Lịch Của Ha Kyung)

"Hành trình của Park Ha-kyung" được mô tả là bao gồm nhiều yếu tố thể loại khác nhau, từ chính kịch đến tình cảm, con người, hài kịch đến giả tưởng để khơi dậy sở thích của người xem tốt hơn.

Trailer phim Một Ngày Nghỉ Của Ha Kyung (Chuyến Du Lịch Của Ha Kyung):

trailers