Một ngày nào đó ở Singapore

Một ngày nào đó ở Singapore

In Time To Come

Nội dung phim Một ngày nào đó ở Singapore

Được quay trong hơn 4 năm, phim tài liệu này cho thấy những cảnh đời thường hay bị bỏ qua của Singapore trong nghi lễ khai mạc kén thời gian của nhà nước.