Mộc lan ngọt ngào (Phần 2)

Mộc lan ngọt ngào (Phần 2)

Sweet Magnolias (Season 2)

Nội dung phim Mộc lan ngọt ngào (Phần 2)

Cùng nhau, nhóm Mộc lan xoay xở với mối quan hệ mới, vết thương cũ và chính trị ở thị trấn khi các khía cạnh ngọt ngào của cuộc sống hòa trộn với cả vị mặn, chua.