Mexico muôn năm!

Mexico muôn năm!

iQue viva Mexico!

Nội dung phim Mexico muôn năm!

Sau khi người ông là thợ mỏ qua đời, Pancho cùng vợ con trở về quê nhà. Tại đây, hỗn loạn nổ ra khi những người họ hàng tranh giành tài sản thừa kế.