Mechamato - Loạt phim hoạt hình

Mechamato - Loạt phim hoạt hình

Mechamato The Animated Series

Nội dung phim Mechamato - Loạt phim hoạt hình

Một cậu bé nhiệt huyết chiến đấu với cái ác bằng cách hợp lực với một người máy có khả năng chuyển đổi vật thể bình thường thành thiết bị công nghệ cao.