Max Điên: Con Đường Tử Thần

Max Điên: Con Đường Tử Thần

Mad Max: Fury Road

Nội dung phim Max Điên: Con Đường Tử Thần

Ở một vùng đất hoang hậu tận thế, một người phụ nữ nổi loạn chống lại một người cai trị chuyên chế tìm kiếm quê hương của cô với sự trợ giúp của một nhóm các tù nhân nữ, một người thờ phượng tâm thần và một drifter tên là Max.