Lòng Trung Thành

Lòng Trung Thành

Allegiance

Nội dung phim Lòng Trung Thành

Một trung úy trong tổ chức bảo vệ quốc tế đã trở thành người gây rối bởi người cấp dưới của mình. Điều này buộc anh ta phải chọn giữa lòng trung thành với tổ chức hay trở thành kẻ đào ngũ.