Lời nguyền

Lời nguyền

The Grudge

Nội dung phim Lời nguyền

Trong bản làm lại tiếng Anh từ phim kinh dị Nhật Bản này, một người Mỹ ở Tokyo lật mở lời nguyền chết chóc mà một hồn ma có quá khứ bi thảm lan truyền.