Lời giải sự đời

Lời giải sự đời

The Fix

Nội dung phim Lời giải sự đời

Các diễn viên hài Jimmy Carr, D.L. Hughley và Katherine Ryan giải quyết phiền muộn trong cuộc sống với sự giúp đỡ của nhóm khách vui tính và một chuyên gia đích thực.