Lời Cầu Nguyện Cho Bobby

Lời Cầu Nguyện Cho Bobby

Prayers for Bobby

Nội dung phim Lời Cầu Nguyện Cho Bobby

Bobby Griffith là con trai cưng của mẹ anh, một cậu bé người Mỹ hoàn hảo lớn lên dưới ảnh hưởng tôn giáo sâu sắc ở Walnut Creek, California. Bobby cũng là người đồng tính. Vật lộn với mâu thuẫn không ai biết, càng ít được hiểu, Bobby cuối cùng cũng công khai với gia đình mình.