Lính bắn tỉa: Nhiệm vụ tối mật

Lính bắn tỉa: Nhiệm vụ tối mật

Sniper: Ultimate Kill

Nội dung phim Lính bắn tỉa: Nhiệm vụ tối mật

Khi trùm ma túy Colombia tiếp quản các tuyến đường buôn lậu đến Hoa Kỳ, một tay bắn tỉa lính thủy đánh bộ hợp sức với một đặc vụ liên bang để triệt hạ hắn cùng băng đảng.