Lệnh Thanh Trừng (Phần 2)

Lệnh Thanh Trừng (Phần 2)

Burn Notice (Season 2)

Nội dung phim Lệnh Thanh Trừng (Phần 2)

Một điệp viên trước đây từng nằm trong danh sách đen sử dụng những kỹ năng và quá trình đào tạo độc đáo của mình để giúp đỡ mọi người trong những tình huống tuyệt vọng.

Trailer phim Lệnh Thanh Trừng (Phần 2):

trailers