Lego DC Comics Super Heroes: Aquaman - Rage of Atlantis

Lego DC Comics Super Heroes: Aquaman - Rage of Atlantis

Lego DC Comics Super Heroes: Aquaman - Rage of Atlantis

Nội dung phim Lego DC Comics Super Heroes: Aquaman - Rage of Atlantis

Aquaman phải chiến đấu với kẻ thù trong không trung, trên đất liền và ở độ sâu của bảy vùng biển, cùng với sự giúp đỡ từ giải đấu Justice, để cứu ngày.