Lego Batman: The Movie - DC Super Heroes Unite

Lego Batman: The Movie - DC Super Heroes Unite

Lego Batman: The Movie - DC Super Heroes Unite

Nội dung phim Lego Batman: The Movie - DC Super Heroes Unite

Joker hợp tác với Lex Luthor để phá hủy thế giới từng viên gạch một. Tùy thuộc vào Batman, Superman và phần còn lại của Justice League để ngăn chặn chúng.