Legal V – Cựu luật sư Takanashi Shoko

Legal V – Cựu luật sư Takanashi Shoko

Legal V Ex-lawyer Shoko Takanashi

Nội dung phim Legal V – Cựu luật sư Takanashi Shoko

Một luật sư bị khai trừ khỏi ngành tìm cách lấy lại danh tiếng khi cô dẫn dắt một đội pháp lý nhỏ và lập dị đến với chiến thắng, bất kể các vụ án có vô vọng đến mức nào.

Trailer phim Legal V – Cựu luật sư Takanashi Shoko:

trailers