Ký ức bị giấu kín

Ký ức bị giấu kín

Tabula Rasa

Nội dung phim Ký ức bị giấu kín

Khi người phụ nữ trẻ mắc chứng mất trí trở thành một nhân vật chủ chốt trong vụ mất tích, cô phải tìm lại ký ức để chứng minh mình vô tội.