Khóa học yêu cấp tốc

Khóa học yêu cấp tốc

Crash Course in Romance

Nội dung phim Khóa học yêu cấp tốc

Một người mẹ tốt bụng xoay xở với thế giới giáo dục tư thục khắc nghiệt khi con gái của cô cố gắng tham gia lớp học của một giáo viên dạy toán nổi tiếng.