Khi còn thời gian

Khi còn thời gian

Still Time

Nội dung phim Khi còn thời gian

Trong bộ phim hài chính kịch vượt thời gian này, một người nghiện công việc luôn tất bật nay muốn cuộc sống chậm lại khi cứ vài giờ anh lại thấy mình nhảy vọt lên trước một năm.