Kế Hoạch Đổi Đời

Kế Hoạch Đổi Đời

Greenberg

Nội dung phim Kế Hoạch Đổi Đời

Một người New York chuyển đến Los Angeles để tìm hiểu cuộc sống của anh ấy trong khi anh ấy ở nhà cho anh trai mình, và anh ấy nhanh chóng gây ấn tượng với trợ lý của anh trai mình.