Kathal: Vụ án quả mít

Kathal: Vụ án quả mít

Kathal - A Jackfruit Mystery

Nội dung phim Kathal: Vụ án quả mít

Khi hai quả mít quý giá biến mất khỏi khu vườn của một chính trị gia, cuộc điều tra của viên cảnh sát nhiệt huyết nọ gặp bước ngoặt không ngờ tới khi cô tìm hiểu sự thật.