JU-ON: Khởi nguồn

JU-ON: Khởi nguồn

JU-ON: Origins

Nội dung phim JU-ON: Khởi nguồn

Một nhà nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên quyết tìm ra một ngôi nhà bị nguyền rủa. Rất lâu về trước, điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra với một người mẹ và con của cô ở đây.

Trailer phim JU-ON: Khởi nguồn:

trailers