Joanna Lumley: Nhật Bản

Joanna Lumley: Nhật Bản

Joanna Lumley's Japan

Nội dung phim Joanna Lumley: Nhật Bản

Người dẫn chương trình Joanna Lumley bước vào hành trình dài 3.220 km qua các đảo của Nhật Bản để hấp thụ nền văn hóa phong phú và khám phá những kỳ quan thiên nhiên.