Iliza Shlesinger: Xác Nhận Đã Giết

Iliza Shlesinger: Xác Nhận Đã Giết

Iliza Shlesinger: Confirmed Kills

Nội dung phim Iliza Shlesinger: Xác Nhận Đã Giết

Chương trình "Shark Tank" của chương trình truyền hình gây xúc động mạnh, ý nghĩa của việc trở thành phụ nữ và cách đối phó với con yêu tinh tiệc tùng vô luật pháp sống trong tất cả chúng ta.