Huynh Đài Xin Dừng Bước

Huynh Đài Xin Dừng Bước

Please Wait, Brother

Nội dung phim Huynh Đài Xin Dừng Bước

Phim xoay quanh một hội bạn gồm Uông Bắc Thần, Hạ Thiên và câu lạc bộ của họ. Khi nhóm Uông Bắc Thần lần đầu gặp gỡ Sở Dật, Sở Dật đã khiến anh chàng vô cùng ấn tượng. Từ đó, cả 2 bắt tay nhau để bảo vệ những truyền thống liên quan đến Hán phục