Huyền thoại Vikings: Valhalla (Phần 2)

Huyền thoại Vikings: Valhalla (Phần 2)

Vikings: Valhalla (Season 2)

Nội dung phim Huyền thoại Vikings: Valhalla (Phần 2)

Kẻ thù cả cũ lẫn mới đang chờ đợi Freydis, Leif và Harald khi họ phân tán đến những nơi xa xôi trên thế giới để theo đuổi quyền lực và chinh phục những thế giới mới.