Hướng dẫn tạo nên một cô gái

Hướng dẫn tạo nên một cô gái

How to Build a Girl

Nội dung phim Hướng dẫn tạo nên một cô gái

Khi nàng mọt sách Johanna chuyển đến London, mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát khi cô tự biến bản thân thành nhà phê bình nhạc ác miệng để cứu gia đình nghèo của mình.